לראשונה קול קורא למינוי משקיפ/ה מטעם ארגוני הסביבה בקרן למניעת זיהום ים - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית