כנס פורום רשויות החוף השנתי - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית