מילון מושגים - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית