המפגש הבינלאומי ה-4 לחינוך סביבתי - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית