הטכניון מתלבש חכם - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית