האוניברסיטה העברית מקוונת אליכם' הרצאות מדעיות פתוחות ב- Zoom - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית