אסיפה שנתית של עמותת אזרחים למען הסביבה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית