מבזק כנסת

מבזק כנסת - 16.7.12: ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת דנה במצב האנרגיות מתחדשות בישראל

מבזק כנסת - 18.6.12: ועדת הכלכלה אישרה את תקנות עידוד השקעות הון - תנאים סביבתיים

מבזק כנסת - 21.2.12: דיון בתכניות להקים מפעל התפלה בשבי ציון ומתקן יבשתי לקליטה והפקה של גז באיזור עכו

מבזק כנסת - 2.1.12: דיון בועדת הסביבה והבריאות בתכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה

לחצו כאן לקריאת דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא מעקב ביצוע אחר החלטת ממשלה: התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה, שהוכן לקראת הדיון

 מבזק כנסת- הצעת החוק להפחתת פליטת גזי חממה

מבזק כנסת: מפעל חוד, חוק הפיקדון וחוק החסכמים

 מבזק כנסת: דיון במליאת הכנסת בנושא ועידת האקלים העולמית בקופנהגן

 מבזק כנסת: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מסירת מידע ביחס לשירותי התחבורה הציבורית)

 מבזק כנסת ליום 16.02.10

 מבזק כנסת: אושרו התקנות לצריכת אנרגיה מירבית במכשיר חשמל ביתי

 מבזק כנסת- סקירת דיונים סביבתיים בכנסת

 מבזק כנסת -  אישור תקנות צריכת אנרגיה במכשיר חשמל ביתי

 מבזק כנסת: בעיות ביוב ופסולת בבקעת בית הכרם

 מבזק כנסת: אושרה הצעת חוק חסכמים לקראת קריאה שנייה ושלישית

 מבזק כנסת: מליאת הכנסת דנה באירועי ועידת האקלים בקופנהגן

 מבזק כנסת: ועדת הפנים והגנת הסביבה דנה במשבר המים

 מבזק כנסת: תקציב המשרד להגנת הסביבה 2009-10

מבזק כנסת לשבוע של 08.11-11.11/09

 מבזק כנסת 25 ליוני 2009: ועדת הכספים דנה בתקציב משרד התחבורה לשנים 2009-2010

 מבזק כנסת 24 ליוני 2009: ועדת הפנים והגנת הסביבה העניקה דין רציפות להצעות חוק סביבתיות

 מבזק כנסת 18 ליוני 2009:דיון בועדה לפניות ציבור בנושא זיהומים ממפעל כרמל כימיקלים

מבזק כנסת 15 למאי 2009: סיור השדולה הסביבתית בתחנה המרכזית בתל-אביב

 מבזק כנסת 13 במאי 2009: דיון בועדת הפנים בזיהום בנחל הירקון

מבזק כנסת 12 למאי 2009: דיון בשדולה הסביבתית ברפורמה בממ"י ובהרחבת סמכויות הות"ל המוצעות בחוק ההסדרים 2009

מבזק כנסת 22 למרץ 2009: סיור השדולה הסביבתית-חברתית במוקד זרימת שפכים לנחלים בתל אביב

 

 


חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים