אחריות תאגידית מהזווית האזרחית

אחריות תאגידית מאת עברי ורבין
אחריות תאגידית מאת עברי ורבין
 

 

 

 תקצירי הרצאות – קורס אחריות תאגידית 2013

מתוך ההרצאות שניתנו במסגרת קורס אחריות תאגידית לפעילי סביבה, אביב 2013.
אנו מודים למרצים על הנכונות לחלוק בחומר.

ד"ר רומן סוחולוצקי, יועץ קיימות ואחריות תאגידית, BDO זיו האפט - מונחי יסוד באחריות תאגידית

ענת מוסנקו, מנהלת רשת העמיתים ואחריות סביבתית, מעלה - למה לי הדיאלוג עכשיו? סקירת התפתחות התחום, שינוי חשיבה במגזר העסקי, למה עסקים וארגונים נכנסים לתהליך. טעימות מהארץ והעולם.

יוסי סעידוב, ארגון 15 דקות - איגוד צרכני התחבורה הציבורית – תחבורה מקיימתמאמרים ומצגות

מצגת בנושא: Business, NGOs, campaigns and partnerships: The road to engagement  

מאמר בנושא: מגמות חדשות בדיווח חברתי סביבתי 

מאת הילי קרייזלר, PWC

המגזר העסקי, החברה האזרחית, קמפיינים ושיתוף ציבור- הדרך לדיאלוג 

באופן מסורתי עמדו ארגוני סביבה ותאגידים עסקיים משני צִדי המתרס, בעיקר בכל הנוגע לנושאים הקשורים לניצול ישיר של משאבי טבע ו/או העוסקים בפעילות מזהמת. זאת בשל אחריותם של חלק מתאגידים אלו ליצירת עוולות סביבתיות, לעידוד תרבות הצריכה ולניצול יתר של משאבי הטבע תוך פגיעה באדם ובסביבה*.

*בוקשפן ע, האן א, ורוט ג. תש"ע. הענק וגנינו – על חברות, דיני החברות ואיכות הסביבה. משפט ועסקים י"ג: 101

האם המצב מחוייב במציאות?
האם לא ניתן לשבור את קיר הברזל למען מטרה אחת חשובה- הגנה על הסביבה?
האם דיאלוג יכול להביא לתוצאות טובות יותר?
האם דיאלוג אפשרי בין שני גופים עם אינטרסים מנוגדים?

ניוזלטרים בנושא אחריות תאגידית מהזווית האזרחית

ניוזלטר ספטמבר

ניוזלטר אוקטובר

 


חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים