הגלובוס ירוק 2013

זוכי הגלובוס הירוק לשנת 2013

1. הגלובוס הירוק: המטה לתכנון אחראי - וידאו
2. ירוק בעיר: ועדת איכות הסביבה של מרכז השלטון המקומי בראשות גיל ליבנה - וידאו
3. ארגון מקומי: עמותת קסמי טבע ונוף קרית שמונה - וידאו
4. פעיל סביבתי מתנדב: דני מורגנשטרן - וידאו
5. המגזר העסקי: קבוצת שיכון ובינוי - וידאו
6. חינוך סביבתי: אקולוגיה וסביבה - כתב עת למדע ולמדיניות הסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה - וידאו
7. אישיות ציבורית: דליק

• הגלובוס השחור: שר התחבורה על פרויקט הרכבת לאילת - וידאו

הגלובוס הירוק 2013 ב- Ynet

סרטון סיכום - 


 

פירוט על הזוכים

1. הגלובוס הירוק: המטה לתכנון אחראי

"המטה לתכנון אחראי" הוא קואליציה ייחודית של כ-40 ארגוני סביבה וחברה הפועלים יחד לקידום תכנון איכותי ומקצועי של המרחב הציבורי בישראל. המטה הוקם לראשונה בשנת 2009, עם הגילוי על כוונת הממשלה לקדם בהליך מהיר חוק תכנון ובנייה חדש, אחד החוקים הארוכים והמסועפים ביותר בתולדותיה של המדינה, שצפויות לו השלכות חמורות על הסביבה והחברה.
הרפורמה קודמה תחת מעטה חשאיות ומידור כבד על ידי צוות מצומצם וללא התייעצות עם גורמים מקצועיים בממשלה ומחוצה לה. לציבור כלל לא היתה אפשרות להשפיע על ההצעה. הליך כה משמעותי, שהצהיר כי חלק ממטרתו הוא "שקיפות ההליך התכנוני", קודם למעשה ללא כל שקיפות.
בתוך זמן קצר, גובשה קואליציה רחבה של ארגוני חברה וסביבה, אשר הבינו כי מלבד ההליך הבעייתי בו קודמה, לרפורמה המוצעת יהיו השלכות סביבתיות וחברתיות חמורות. בזמן המחאה החברתית, בקיץ 2011, חבר המטה להנהגת המחאה וביחד הובילו את ההתנגדות לחוק הוד"לים. המטה אף פעל לחיזוק מקומו של האזרח בהליך התכנוני – להגברת השקיפות ולהנגשת המידע וההליך התכנוני לציבור. כעת מתמודד המטה עם תיקון חוק התכנון והבניה שמוביל מנהל התכנון.
בזכות פעילותו של המטה, נבלם קידום הרפורמה פעם אחר פעם, ועד כה, ארבע שנים מאז שהוכנה, ושלוש שנים מאז שהונחה על שולחן הכנסת, טרם הושלמו הליכי החקיקה.
הצלחתו של המטה לתכנון אחראי מבטאת את ההבנה שהמטרות הסביבתיות והחברתיות משלימות אחת את השנייה, ושכנגד כוחות גדולים המבקשים לפגוע במרקם הסביבתי והחברתי יש צורך ביצירת שיתופי פעולה רחבים. הצלחתו של המטה נובעת מפעילות מקבילה במספר מישורים – המישור הציבורי, המישור המקצועי, המישור התקשורתי והמישור הפוליטי.
רשימת הארגונים החברים במטה:
החברה להגנת הטבע ן אדם טבע ודין | אזרחים למען הסביבה בגליל | במקום | גרינפיס ישראל | האגודה לזכויות האזרח | האגודה לצדק חלוקתי| הקשת הדמוקרטית המזרחית | התנועה לאיכות השלטון | התנועה לחיים בכבוד | החטיבה לזכויות אדם במרכז האקדמי למשפט ועסקים ר"ג | חיים וסביבה | ידיד | ידידי כדור הארץ המזה"ת | ירושלים בת קיימא| ישראל בשביל אופניים | מגמה ירוקה | המועצה לשימור אתרים | מטה הגולשים ישראל | מכון דש"א | מרכז השל | עמ"י |האגודה לצדק סביבתי בישראל | שקיפות בינ"ל-ישראל (שבי"ל) | שתי"ל | תחבורה היום ומחר

2. ירוק בעיר: ועדת איכות הסביבה של מרכז השלטון המקומי בראשות גיל ליבנה-

ועדת איכות הסביבה במרכז השלטון המקומי פועלת מזה X שנים. הועדה מובילה, מפתחת ומתווה את המדיניות הסביבתית של השלטון המקומי. במשך חמש (?) השנים האחרונות, הוביל יו"ר הועדה מר גיל ליבנה, ראש מועצת שהם, מהלכים משמעותיים לקידום ההגנה על הסביבה והחסכון במשאבים ברשויות המקומיות בישראל. שניים מהמהלכים המשמעותיים ביותר שהובילה הועדה הינם גיבוש שיתוף הפעולה בין הרשויות המקומיות למשרד להגנת הסביבה בנושא ההפרדה של פסולת בבתי תושבים ברשויות המקומיות והפניית דמי היטל ההטמנה לפרויקטים בתחום הפסולת והחינוך הסביבתי ברשויות המקומיות; וייזום והובלת תכנית "תג הסביבה" – התכנית להתייעלות בצריכת משאבי המים, האנרגיה והפסולת ברשויות המקומיות, הכוללת עד כה כבר כשבעים רשויות ברחבי הארץ, מכל המגזרים. בנוסף הובילה הועדה מדיניות במגוון תחומים נוספים: אכיפה סביבתית בתחום השלטון המקומי, מניעת מפגעים, שיתוף הציבור בקביעת מדיניות הועדה לאיכות הסביבה, קידום התקנת פאנלים סולארים על גגות מבני ציבור ועוד.

3.העמותה לשימור קסמי טבע ונוף בקרית שמונה

חזון העמותה לשימור קסמי טבע ונוף בקרית שמונה הוא פיתוח "פארק הזהב" ובו נחל עין זהב כאתר טבע עירוני קהילתי המקרב את האוכלוסייה לטבע ומאפשר לה ליהנות ממנו, ללמוד על המערכת האקולוגית ולהכיר בחשיבותו כמערכת בת קיימא. פארק הזהב הנו פארק עירוני המהווה ריאה גדולה בלב העיר קריית שמונה, ונחשב נכס נופי אסטרטגי עבור תושבי העיר.
פארק הזהב מהווים מקור מים, טבע, פעילות והנאה לתושבים ומבקרים, ואף לצמחים ובעלי חיים רבים ויחודיים לאזור. העמותה, שקמה בשנת 1990, רשמה הישג גדול כשהביאה, בתום מאבק ציבורי, לביטול תוכנית של מנהל מקרקעי ישראל לבניית 70 יחידות דיור בשטח הפארק, ואף להשבת המים לנחל. בשנים האחרונות מובילה העמותה תכנית לפיתוח שדרה ירוקה של כל השטחים הפתוחים לאורך הנחל, שתיצור רצף ירוק מהגן הלאומי תל-חי מצפון לעיר ועד לנחלי ארץ פלגי המים ממזרח ואגמון החולה מדרום.
לצורך המאבק יצרו חברי העמותה שיתופי פעולה עם ארגוני הסביבה הארציים, ארגונים חברתיים וכן עם המכללה האקדמית תל-חי. שיתופי הפעולה נמשכים גם במאמץ להעלאת המודעות וקידום העשייה הסביבתית בקרית שמונה.

4. גלובוס ירוק לפעיל מתנדב: דני מורגנשטרן
תיאור פועלו של דני מורגנשטרן בפיסקה אחת הינו משימה בלתי אפשרית. דני הינו פעיל סביבתי מסור מתחיל שנות השבעים, ובין שלל התפקידים שמילא (לרוב בהתנדבות), ניתן למנות את : יו"ר סניף ירושלים ויו"ר הועד המבקר של החברה להגנת הטבע; מרצה במערכת החינוך הצבאית והאזרחית ; נציג שר התחבורה בצוות ההקמה של נמל הפחם בחדרה ובועדת מימי חופים (לימים הולחו"ף); חבר הנהלת פורום המשק והכלכלה למען איכות הסביבה בראשותו של ח"כ לשעבר יוסף תמיר ז"ל; חבר הנהלה בארגונים מלר"ז, חיים וסביבה, ישראל בשביל אופניים והאגודה הישראלית לאקולוגיה, ועוד. ב-1992, מורגנשטרן היה מיוזמי [MM1] חוק הפיקדון על מיכלי משקה ומאז ועד היום מחויב להמשכיות החוק ויישומו. לאחרונה, בפסק דין חשוב ותקדימי, זוכה דני ע"י ביהמ"ש המחוזי בירושלים בתביעת לשון הרע של תאגיד המיחזור עקב דברי ביקורת שהשמיע כנגדו. בתום 7 שנות מאבק משפטי בפני תביעות בסך כולל של כמליון שקלים, הסתיים המאבק בנצחון ציבורי אדיר וקבע הישג חשוב לזכות הציבור למחאה וחופש הביטוי של הבודד מול התאגיד.
** האם לציין את הקליניקה / נירית לוטן?


5. גלובוס ירוק מגזר עסקי: קבוצת שיכון ובינוי
גם כיום, כשחומרת המשברים הסביבתיים ברורה וכשהדחיפות לשינוי דפוסי ההתנהלות העסקית הולכת וגוברת, נדיר למצוא מיזם עסקי המפנים את המציאות לאשורה ופועל נחרצות, לא רק לשיפור התנהלותו הרגילה, אלא להטמעת שינויים מהותיים בליבת הפעילות העסקית שלו. קבוצת שיכון ובינוי אמצה את תפיסת הקיימות כמרכיב מוביל בחזונה וכתפישה ניהולית המתחשבת בהיבטים סביבתיים וחברתיים לצד הכלכליים. כארגון גדול מסקטור התשתיות, לקבוצת שיכון ובינוי פוטנציאל השפעה משמעותי הן בתחומי הפעילות שלה והן כמודל לחיקוי המשק. בין פעולותיה הרבות חשוב להזכיר את אימוץ התקן לבנייה ירוקה 5281 בכל מיזמי המגורים; השקעה במו"פ של פתרונות ייחודיים לאנרגיה וטיוב ומיחזור משאבים; פעילויות במגוון פורומים להעלאת מודעות הקהל הרחב וקידום תקינה וחקיקה מול מקבלי החלטות. העובדה כי נושא הקיימות מנוהל ע"י סמנכ"לית תחום וכ-11 אנשי צוות ייעודיים, וכי כל עובד בקבוצה, בשטח ובמטה, עובר הכשרה בנושא, מעידים אף הם על רצינות ומחוייבות הקבוצה.


6.חינוך סביבתי: אקולוגיה וסביבה - כתב עת למדע ולמדיניות הסביבה

הרבעון 'אקולוגיה וסביבה' מיסודה של האגודה הישראלית לאקולוגיה מתפרסם מאז שנת 2010. כתב העת פועל להנגשת הידע המדעי בנושאי סביבה ולהעשרת השיח הסביבתי בישראל, ומשמש כפלטפורמה רב-תחומית לדיונים וידיעות, מאמרים ומחקרים במגוון תחומים סביבתיים. כתב העת הוקם כדי לענות על החוסר בפלטפורמה מקצועית הפונה לציבור הרחב בישראל בנושאי מדעי הסביבה, מדיניות ציבורית ואקולוגיה.
כתב העת מספק מרחב לדיון ציבורי בין הקהילייה המדעית, ארגוני סביבה וקובעי מדיניות בכל המגזרים, בסוגיות עכשוויות של סביבה וקיימות בישראל, החל מזיהום אוויר, דרך עסקים וסביבה וכלה בפילוסופיה סביבתית. כתב העת שם לו למטרה לקרב קהלים שונים למחקר האקדמי ולדיון המדעי בתחומי הסביבה, וליצור מרחב לדיון בין מגזרי שיתמוך בגיבוש מדיניות סביבתית.
"אקולוגיה וסביבה" תורם להעשרת השיח הסביבתי ונותן במה לקולות שונים בקהילייה הסביבתית באקדמיה, בממשל ובחברה האזרחית. כתב העת זמין גם בגירסה מקוונת http://magazine.isees.org.il


7. גלובוס ירוק לדליק ווליניץ
דליק ווליניץ נבחר לקבל את אות הגלובוס הירוק על גישתו ומחויבותו להכנסת נושאי סביבה ללב השיח הציבורי באמצעות שלל עיסוקיו כשחקן, במאי תיאטרון, מנחה ומגיש מגוון תוכניות ברדיו ובטלוויזיה מזה שני עשורים. דליק מרצה בהתנדבות על נושאי סביבה בפני קהלים שונים של בתי ספר, חקלאים ועוד.
במשך שש שנים ייחד מידי יום בתוכנית הבוקר שלו בגלי צה"ל "יוצאים לאור" זמן לנושאים סביבתיים, תוך מאבק במנהלי הרדיו שטענו ״זו אג׳נדה שיש לה תוכנית ולא תוכנית עם אג׳נדה...״. התכנית ירדה בשנת 2012, והוא ממשיך לטפל בנושאי סביבה במסגרת תוכניותיו ברדיו "קול הילדים" ובערוץ הטלויזיה "הופ".
בנוסף, דליק מסור לקידום החקלאות האורגנית בישראל. הוא הקים לפני כ-15 שנים עמותה לקידום הצרכנות בתחום ומשמש כיום כדוברה, ומרצה בנושא בפורומים שונים. מאבקו חסר הפשרות בשימוש לא מפוקח בחמרי ההדברה בחקלאות יצר מודעות והתחלה של שינוי גם בתוצרת הקונבנציונלית. רגישותו לנושאי בעלי חיים, ילדים, בעלי מוגבלויות ועוד משלימות את התמונה לכדי עשייה חברתית סביבתית ראויה לשבח.


8. הגלובוס השחור: שר התחבורה על פרויקט הרכבת לאילת
ביום 5.2.2012 החליטה ממשלת ישראל על הקמת קו רכבת מב"ש לאילת, באורך של 262 ק"מ, מתוכם 173 ק"מ של מסילה חדשה, שישמשו הן לנוסעים והן להובלת משאות.
מדובר בהחלטה מזיקה מבחינות רבות – כלכלית, תחבורתית וסביבית: על פי הערכות ראשוניות, הקמת המסילה תעלה לאזרחי ישראל כ-30 מליארד שקל, שיבואו על חשבון קידומם של פרוייקטים אחרים של תחבורה ציבורית שלהם דחיפות הרבה יותר גבוהה – לדוגמא הרכבת התחתית בגוש דן, וזאת על אף שלא ברור באם לרכבת תהיה הצדקה כלכלית.
שנית, ההחלטה על התוואי התקבלה ללא בחינה מסודרת של חלופות אסטרטגטיות – גיאוגרפיות או תחבורתיות, וטרם הגשת המלצותיו של צוות מיוחד בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה הבוחן את החלופות למימון הפרויקט.
פרויקט הרכבת כולל הנחה של תשתיות רבות באזורים רגישים במיוחד מבחינה נופית וסביבתית – סוללות, גשרים, פורטלים, גידור לאורך כל התוואי, תחנות מסופים ודיפו, קווי הולכה לתחנות השנאה, חישמול לאורך כל התוואי, קווי חשמל לאורך המסילה, דרכי שירות, מחנות עבודה, דרכי גישה, אזורי אחסון, מפעלים ומערומי עפר. עד כה לא נבחנו המשמעויות הסביבתיות של הפרויקט, וזאת על אף הערכות כי הפרויקט עלול לגרום לנזקים קשים ובלתי-הפיכים לשטחים הפתוחים ולמגוון הביולוגי באיזור הנגב והערבה, ומהווה סיכון ממשי לפגיעה קשה גם במפרץ אילת. זאת, על אף שניתן להשיג אותה המטרה – הגברת הנגישות לדרום הארץ, באמצעים שונים – מהירים, יעילים יותר וזולים יותר.
לבסוף, הפרויקט קודם ללא שקיפות ציבורית וללא כל שיתוף של הציבור בהערכת הצרכים והביקושים ובתכנון הפרויקט.
הרכבת לאילת אינה רק אחד הפרויקט המזיקים ביותר שמקדם משרד התחבורה, אלא מסמלת את המדיניות הכללית של שר התחבורה ישראל כץ – שבוחר להמשיך לתת עדיפות לרכב הפרטי לעומת השקעה בתחבורה הציבורית, ואף בתוך התחבורה הציבורית מעדיפה להשקיע את כל המשאבים בפרויקטים גרנדיוזיים שאין להם הצדקה, לעומת השקעה בתשתיות יעילות וזולות שיוכלו להביא לשיפור אמיתי באיכות החיים של תושבי הערים.


חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים