תחבורה ויוקר המחיה: פאנל נציגי המפלגות

תחבורה ויוקר המחיה: פאנל נציגי המפלגות 23.02.15

 


חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים