כלכלה וסביבה
צמיחה ירוקה
השקעות אחראיות בחסכון ארוך בישראל
מידע נוסף על כלכלה וסביבה
סדנת כלכלה מעשית
סדנת תקציב עירוני
פרסומים
סדנת חוק המזהם משלם

כלכלה וסביבה

איכות סביבה נתפשת כיום כנושא כלכלי ראשון במעלה. כתוצאה מכך אנו עדים  לשימוש מתרחב בשפה הכלכלית בשיח הסביבתי, כאשר רבים מהמנגנונים המוצעים להתמודדות עם אתגרים סביבתיים הם כלכליים באופיים. במקביל, גובר משקלם של שיקולים וטיעונים כלכליים בדיון הציבורי ובהליכי קבלת החלטות וקביעת מדיניות בארץ ובעולם.

ארגון "חיים וסביבה" שם לעצמו למטרה לחזק את יכולותיה של התנועה הסביבתית בישראל בשימוש בשפה ובכלים הכלכליים, ובדרך זו להגדיל להעצים עוד את מעורבותה והשפעתה בכלל בתהליכי קבלת ההחלטות בישראל.

 

עוד על כלכלת סביבה כאן


חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים